صفحه اصلیفروش و مشخصات ويلاهانقشه ويلاهافروش زميندرباره جواهردهعکسهای جواهردهارتباط با ما

فروش ویلا

فروش ویلا های جواهرده در زیبا ترین دامنه های سلمل، چشم انداز جنگل واقع در ارتفاعات 2000 متری کوه سماموس

شرایط فروش و مشخصات ویلاها

 

فروش زمین (جواهرده)

فـروش زمـیـن در قـطـعـات 300 متر مـربع بـه بـالا واقــع در سـلـمـل جواهرده

شرایط فروش و مشخصات زمین

 

فروش زمین (رامسر)

فروش زمین در قطعات 500 متر مربع به بالا در دامنه کوه های رامسر (روستای سپید تمشک)

شرایط فروش و مشخصات زمین

 

 

 

  کلیه حقوق محفوظ است 1385 - 1384                                                                                                                طرح از KisiaWeb